Co trzeba wiedzieć o szkole specjalnej?

Szkoła specjalna to placówka edukacyjna, która realizuje specjalny program nauczania i wychowania, dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Słownikowa definicja może brzmieć obco, dlatego warto dowiedzieć się o szkołach specjalnych czegoś więcej. Od razu trzeba jednak podkreślić, że są to wyjątkowe miejsca, w których zatrudnia się najlepszych specjalistów, a każde dziecko otrzymuje potrzebne mu wsparcie. Co zatem trzeba widzieć o szkole specjalnej (Tychy)? O tym wszystkim piszemy w poniższym artykule.

Szkoła specjalna – co ją wyróżnia?

Przede wszystkim trzeba wiedzieć, że szkoła specjalna to szkoła, która wspiera dziecko we wszystkich jego problemach i potrzebach, wynikających z niepełnosprawności. Zadaniem szkoły specjalnej nie jest zatem wyłącznie przekazywanie wiedzy, co jest podstawą w innych szkołach. W szkole specjalnej uczą się dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych, dlatego tak ważne miejsca w tej placówce zajmują specjaliści, którzy są w stanie pomóc dziecku w jego rozwoju. Można tutaj wymienić między innymi pedagoga specjalnego, psychologa, szereg terapeutów i nauczycieli wspomagających.

W szkole specjalnej, oprócz nauczania i wychowania, bardzo ważne miejsce zajmuje również rehabilitacja. To bardzo ważne w przypadku dzieci z niepełnosprawnościami. Dzięki niej uczniowie mogą w przyszłości lepiej funkcjonować i radzić sobie z codziennością. Rodzice, których dzieci uczą się w szkole specjalnej, podkreślają także lepsze warunki nauki. Jest to głównie zasługą wyspecjalizowanej kadry pedagogicznej, nowoczesnych sal lekcyjnych i programów nauczania.

Szkoła specjalna – zalety

Ogromną zaletą szkoły specjalnej są wspomniane już wcześniej programy nauczania oraz kadra dydaktyczna. Oprócz tego bardzo często wymienia się również mała oddziały klasowe, dzięki czemu nauczyciele możliwie najlepiej mogą poznać potrzeby i ograniczenia swoich podopiecznych.

Rodzaje szkół specjalnych

W Polsce szkoły specjalne zaspokajają potrzeby uczniów niepełnosprawnych na każdym etapie kształcenia. Z tego powodu wymienić można szkoły podstawowe specjalne, szkoły zawodowe, szkoły średnie, a także szkoły policealne. Jeżeli zatem myślisz o wyborze szkoły dla swojego dziecka (szkoły podstawowej), to warto rozważyć też wybór szkoły podstawowej z oddziałami specjalnymi i integracyjnymi. Bardzo dobrą placówką jest Akademia Rozwoju Otwarte Okno w Tychach: http://www.otwarteokno.edu.pl/strony/16/szkola/